Ranking

Ally
Player

Village 024

024
Coordonates:488|515
Points:10.034
Owner:rdua
Ally:LUSITANOS