Ranking

Ally
Player

Village 027

027
Coordonates:497|503
Points:5.610
Owner:rdua
Ally:LUSITANOS