Ranking

Ally
Player

Village 023

023
Coordonates:500|507
Points:5.709
Owner:rdua
Ally:LUSITANOS