Ranking

Ally
Player

Village 006

006
Coordonates:495|506
Points:7.419
Owner:rdua
Ally:LUSITANOS