Ranking

Ally
Player

Village 100

100
Coordonates:518|495
Points:12.154
Owner:rdua
Ally:LUSITANOS