Ranking

Ally
Player

Village 022

022
Coordonates:493|504
Points:6.526
Owner:rdua
Ally:LUSITANOS