Ranking

Ally
Player

Village 025

025
Coordonates:482|514
Points:10.228
Owner:rdua
Ally:LUSITANOS