Ranking

Ally
Player

Village ...003

...003
Coordonates:503|513
Points:5.902
Owner:rdua
Ally:LUSITANOS