Ranking

Ally
Player

Village 300

300
Coordonates:523|496
Points:10.575
Owner:rdua
Ally:LUSITANOS