Ranking

Ally
Player

Village 009

009
Coordonates:489|513
Points:10.625
Owner:rdua
Ally:LUSITANOS